Ενδοδοντία : Απονεύρωση δοντιού & άλλες βλάβες

Ενδοδοντία : Η απονεύρωση δοντιού

Η ενδοδοντία είναι η ειδικότητα της οδοντιατρικής που ασχολείται με τη διάγνωση και την αντιμετώπιση των βλαβών στο εσωτερικό των δοντιών. Η κύρια ενασχόληση της ενδοδοντικής θεραπείας είναι οι απονευρώσεις.

Ενδοδοντικές βλάβες : Που οφείλονται

Οι βλάβες στο εσωτερικό των δοντιών οφείλονται κυρίως σε τερηδόνα ή βλάβες τραυματιογόνου φύσης όπως κάποιο κάταγμα ή ορθοδοντικές ανωμαλίες. Η αδαμαντίνη και η οδοντίνη προσβάλλονται και ο πολφός αρχίζει να φλεγμαίνει με αποτέλεσμα να δημιουργούνται προβλήματα στο ακρορρίζιο, τα οποία προκαλούν πόνο, οίδημα ή ακόμη και κύστες.

Η απονεύρωση δοντιού

Σκοπός της κάθε ενδοδοντικής θεραπείας και σε κάθε απονεύρωση δοντιού είναι η αφαίρεση του νοσούντος ή νεκρού πολφού και η ερμητική έμφραξη του ριζικού σωλήνα, ώστε να εξαλειφθεί ο πόνος του ασθενούς, να παραμείνει το δόντι στο στόμα, διατηρώντας τη μασητική του λειτουργία.

Ενδοδοντική θεραπεία : Απονεύρωση δοντιού & σύγχρονος εξοπλισμός

Χάρη στον τελευταίας γενιάς σύγχρονο εξοπλισμό που διαθέτουμε, την ψηφιακή τεχνολογία και τις θεραπευτικές μεθόδους που ακολουθούμε επιτυγχάνουμε γρήγορες, ανώδυνες, ασφαλείς και επιτυχημένες απονευρώσεις δοντιών. Σε κάθε ενδοδοντικό περιστατικό :

  • Γίνεται χρήση ψηφιακής ακτινογραφίας με άριστη ποιότητα εικόνας, προκειμένου να διευκολυνθεί η διάγνωση και η επιλογή της πιο αποτελεσματικής θεραπείας.
  • Με το ειδικό μοτέρ ενδοδοντίας διανοίγουμε τη μύλη του δοντιού, το ορατό δηλαδή τμήμα του και φτάνουμε στο εσωτερικό του.
  • Με τον ηλεκτρονικό εντοπιστή ακροριζίου υπολογίζουμε το ακριβές μήκου του δοντιού.
  • Αφαιρείται ο πολφός & γίνεται καθαρισμός και σωστή διαμόρφωση των ριζικών σωλήνων.
  • Γίνεται απολύμανση του ριζικού σωλήνα και με τη χρήση διοδικού Laser εξουδετερώνονται τα μικρόβια.
  • Με το ηλεκτρονικό σύστημα έμφραξης του ριζικού σωλήνα πραγματοποιείται ερμητική έμφραξη έως το ακρορρίζιο.
  • Με το μηχάνημα έκχυσης εμφρακτικού υλικού πραγματοποιείται η τελική έμφραξη του δοντιού και η ολοκλήρωση της θεραπείας.

Πόσες επισκέψεις χρειάζονται προκειμένου να ολοκληρωθεί μια ενδοδοντική θεραπεία – μία απονεύρωση δοντιού ;

Μια έως 3 επισκέψεις είναι αρκετές για τη διόρθωση των περισσότερων ενδοδοντικών προβλημάτων.